หน้าหลัก
ปุ๋น
ปุร
[ปุน]

น.ขนาด,คราว,รุ่น ว.ควร,ชอบ,น่า,เทียบ,เปรียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋น (ปุร)