หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋ดตี๋นปู๋
อักษรล้านนา
ปุดตีนฯปู
เทียบอักษรไทย
[ปุดตีนปู]
ความหมาย

ก.เสียท่า,ขาดทุน,หมดตัว,หมดหนทาง; ยุบขี้ปู๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋ดตี๋นปู๋ (ปุดตีนฯปู)