หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋กหลุ๋ก
อักษรล้านนา
ปุกหลฯก
เทียบอักษรไทย
[ปุกหลุก]
ความหมาย

ว.ลักษณะเป็นก้อนกลมขนาดใหญ่,ลักษณะอ้วนเตี้ย; ปุ้มปุ๋กหลุ๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋กหลุ๋ก (ปุกหลฯก)