หน้าหลัก
ปุ๋กก๊ะละ(บาลี)
บุคลฯะ,บุคลฯฯะ
[ปุคละ]

น.บุคคล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋กก๊ะละ(บาลี) (บุคลฯะ,บุคลฯฯะ)