หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋กก๊ะละ(บาลี)
อักษรล้านนา
บุคลฯะ,บุคลฯฯะ
เทียบอักษรไทย
[ปุคละ]
ความหมาย

น.บุคคล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋กก๊ะละ(บาลี) (บุคลฯะ,บุคลฯฯะ)