หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๊สุ่นบุ่น
อักษรล้านนา
พุสุ่รบุ่ร
เทียบอักษรไทย
[พุสุ่นบุ่น]
ความหมาย

ก.สลอน,สะพรั่ง,ปรากฏส่วนงอกออกมาจำนวนมาก เช่น ขี้เขี้ยวปุ๊สุ่นบุ่น - ขี้ฟันเกรอะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๊สุ่นบุ่น (พุสุ่รบุ่ร)