หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๊นๆเพ้ๆ
อักษรล้านนา
พุ้รๆเระฯพ้ๆ
เทียบอักษรไทย
[พุ้นๆเพร้ๆ]
ความหมาย

ว.โน่นๆ นี่ๆ,ประปราย,ไม่มาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๊นๆเพ้ๆ (พุ้รๆเระฯพ้ๆ)