หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ๊นหน้อยเพ้หน้อย
อักษรล้านนา
พุ้รห้นฯอฯยฯเระฯพ้ห้นฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[พุ้นหน้อยเพร้หน้อย]
ความหมาย

ดู...ปุ๊นน่อยเพ้น่อย

ออกเสียงล้านนา
ปุ๊นน่อยเพ้น่อย
อักษรล้านนา
พุ้รน่อฯยฯเระฯพ้น่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[พุ้นน่อยเพร้น่อย]
ความหมาย

ว.โน่นนิดนี่หน่อย,โน่นบ้างนี่บ้าง; ปุ๊นหน้อยเพ้หน้อย,หั้นน่อยหนี้น่อย,หั้นหน้อยหนี้หน้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๊นหน้อยเพ้หน้อย (พุ้รห้นฯอฯยฯเระฯพ้ห้นฯอฯยฯ)