หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๊นน่อยเพ้น่อย
อักษรล้านนา
พุ้รน่อฯยฯเระฯพ้น่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[พุ้นน่อยเพร้น่อย]
ความหมาย

ว.โน่นนิดนี่หน่อย,โน่นบ้างนี่บ้าง; ปุ๊นหน้อยเพ้หน้อย,หั้นน่อยหนี้น่อย,หั้นหน้อยหนี้หน้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๊นน่อยเพ้น่อย (พุ้รน่อฯยฯเระฯพ้น่อฯยฯ)