หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๊ด
อักษรล้านนา
พุธ์
เทียบอักษรไทย
[พุธ]
ความหมาย

น๑.ชื่อวันที่ ๔ ในสัปดาห์ เอกสารโบราณมักเขียนเป็นเลข ๔ น๒.ชื่อดาวเคราะห์ ๑ ใน ๘ ดวงที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ คือ พุธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน น๓.เรียกวันเพ็ญ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ) ที่ตรงกับวันพุธ ว่า เปงปุ๊ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๊ด (พุธ์)