หน้าหลัก
ปุ๊กบ่าม่วง
พุกบ่าฯม่วฯง
[พุกบ่าม่วง]

น.พวงมะม่วง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๊กบ่าม่วง (พุกบ่าฯม่วฯง)