หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๊กบ่าม่วง
อักษรล้านนา
พุกบ่าฯม่วฯง
เทียบอักษรไทย
[พุกบ่าม่วง]
ความหมาย

น.พวงมะม่วง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๊กบ่าม่วง (พุกบ่าฯม่วฯง)