หน้าหลัก
ปุ๊กซุก
พุกซุก
[พุกซุก]

ว.ลักษณะของสิ่งขนาดใหญ่เป็นช่อเป็นพวงยื่นออก; ขนาดกลางใช้ ป๊อกซ้อก; ของเล็กใช้ ปิ๊กซิก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๊กซุก (พุกซุก)