หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๊กซุก
อักษรล้านนา
พุกซุก
เทียบอักษรไทย
[พุกซุก]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งขนาดใหญ่เป็นช่อเป็นพวงยื่นออก; ขนาดกลางใช้ ป๊อกซ้อก; ของเล็กใช้ ปิ๊กซิก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๊กซุก (พุกซุก)