หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ๊
อักษรล้านนา
พุ
เทียบอักษรไทย
[พุ]
ความหมาย

ก.อาการที่ของเหลว เช่นน้ำผุดขึ้นมา; น้ำปุ๊ฮ้อน - น้ำพุร้อน ว.สะพรั่ง - ลักษณะที่ดอกไม้บานเต็มต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๊ (พุ)