หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ้ม
อักษรล้านนา
ปุ้ม
เทียบอักษรไทย
[ปุ้ม]
ความหมาย

ว.ลักษณะทรงกลมทู่หรือกลมม่อต้อ; ถ้าเป็นทรงกลมกระทัดรัด เรียก ป้อม เช่น บ่าขามป้อม - มะขามป้อม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ้ม (ปุ้ม)