หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ้งเปื้อก
อักษรล้านนา
พุ่งเพิอฯก
เทียบอักษรไทย
[พุ่งเพือก]
ความหมาย

ว.กระฉอก,กระเพื่อมอย่างรุนแรง (มักใช้อธิบายลักษณะของน้ำ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ้งเปื้อก (พุ่งเพิอฯก)