หน้าหลัก
ปุ้งเปื้อก
พุ่งเพิอฯก
[พุ่งเพือก]

ว.กระฉอก,กระเพื่อมอย่างรุนแรง (มักใช้อธิบายลักษณะของน้ำ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ้งเปื้อก (พุ่งเพิอฯก)