หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ้งส้าว
อักษรล้านนา
พุ่งส้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[พุ่งส้าว]
ความหมาย

น.เรียกดาวตกว่า ผีปุ้งส้าว - ผีพุ่งส้าว; ดาวอยฺวาด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ้งส้าว (พุ่งส้าวฯ)