หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ่ม
อักษรล้านนา
ปุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ปุ่ม]
ความหมาย

น๑.ลูกอ๊อด - ลูกอ่อนของเขียดชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ตามลำห้วย; อี่ปุ่ม ก็ว่า น๒.ภาชนะสานขนาดใหญ่; บุ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ่ม (ปุ่ม)