หน้าหลัก
ปุ่ม
ปุ่ม
[ปุ่ม]

น๑.ลูกอ๊อด - ลูกอ่อนของเขียดชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ตามลำห้วย; อี่ปุ่ม ก็ว่า น๒.ภาชนะสานขนาดใหญ่; บุ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ่ม (ปุ่ม)