หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุงเยี่ยว
อักษรล้านนา
พุงย่ยฯว
เทียบอักษรไทย
[พุงเยี่ยว]
ความหมาย

น.กระเพาะปัสสาวะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุงเยี่ยว (พุงย่ยฯว)