หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปื๋นแก๊ป
อักษรล้านนา
ปืนฯแคัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ปืนแค็ป]
ความหมาย

น.ชื่อปืนชนิดหนึ่ง มีนกสับ ยัดดินปืนและกระสุนเข้าทางปากกระบอก ยิงด้วยวิธีสับแก๊ปกระทบกับ บ่าแต๘+บ จุดชนวนให้ดินปืนในลำกล้องระเบิดดันลูกกระสุนออกไป; ดู....บ่าแต๘+บ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๋นแก๊ป (ปืนฯแคัปฯ)