หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปื๋นเบอ
อักษรล้านนา
ปืนฯเบิอฯร์
เทียบอักษรไทย
[ปืนเบอร์]
ความหมาย

น.ปืนลูกซอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๋นเบอ (ปืนฯเบิอฯร์)