หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปื๋นด้ามไม้
อักษรล้านนา
ปืนฯด้ามฯไม้
เทียบอักษรไทย
[ปืนด้ามไม้]
ความหมาย

น.ลูกศรที่ใช้คู่กับด้ามไม้(หน้าไม้) มีลักษณะคล้ายลูกธนู ใช้ยิงสัตว์; ดู...ด้ามไม้

ออกเสียงล้านนา
ด้ามไม้
อักษรล้านนา
ด้าไม้
เทียบอักษรไทย
[ด้ามไม้]
ความหมาย

น.หน้าไม้-เครื่องยิง มีคันเหมือนธนู ตัวทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เซาะเป็นรางยิงด้วยลูกศรคล้ายลูกศรของธนู ใช้ยิงนก ยิงกกบ ยิงปลา เป็นต้น เรียกว่า ปื๋นด้ามไม้; ก่าง,ก่างหน้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๋นด้ามไม้ (ปืนฯด้ามฯไม้)