หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปื๋นก้านก้วย
อักษรล้านนา
ปืนฯก้านฯก้ลฯวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ปืนก้านกล้วย]
ความหมาย

น.ของเล่นเด็กชนิดหนึ่ง ทำด้วยก้านกล้วย โดยใช้มีดปาดด้านสันของก้านกล้วยให้เป็นริ้วๆ ๔ - ๕ ริ้ว แล้วยกส่วนที่ปาดให้ตั้งฉากเวลายิงใช้มือกราดให้ราบลงในคราวเดียวเพื่อให้เกิดเสียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๋นก้านก้วย (ปืนฯก้านฯก้ลฯวฯยฯ)