หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปื๋น
อักษรล้านนา
ปืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ปืน]
ความหมาย

น.ปืน - อาวุธที่ใช้ยิงให้ลูกออกจากลำกล้องด้วยกำลังดินระเบิดหรือแรงอัดด้วยลม; สินาด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๋น (ปืนฯ)