หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปื๊นเฮือน
อักษรล้านนา
พื้นฯเริอฯร
เทียบอักษรไทย
[พื้นเรือน]
ความหมาย

น.ใต้ถุนบ้าน; ปื๊นหอปื๊นเฮือน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๊นเฮือน (พื้นฯเริอฯร)