หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปื๊นเมือง
อักษรล้านนา
พื้นฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[พื้นเมือง]
ความหมาย

ว.พื้นเมือง - เฉพาะเมือง,เฉพาะถิ่น,เฉพาะท้องที่ เช่น อาหารพื้นเมือง,คนพื้นเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๊นเมือง (พื้นฯเมิอฯง)