หน้าหลัก
ปื๊นตี๋น
พื้นฯตีนฯ
[พื้นตีน]

น.อุ้งเท้า,ฝ่าเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๊นตี๋น (พื้นฯตีนฯ)