หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปื๊นตี๋น
อักษรล้านนา
พื้นฯตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[พื้นตีน]
ความหมาย

น.อุ้งเท้า,ฝ่าเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๊นตี๋น (พื้นฯตีนฯ)