หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปื๊นจอง
อักษรล้านนา
พื้นฯชอฯง
เทียบอักษรไทย
[พื้นชอง]
ความหมาย

น.ใต้เตียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๊นจอง (พื้นฯชอฯง)