หน้าหลัก
ปื๊นจอง
พื้นฯชอฯง
[พื้นชอง]

น.ใต้เตียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๊นจอง (พื้นฯชอฯง)