หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปื๊นขี้หม่า
อักษรล้านนา
พื้นฯขี้ห่มฯา
เทียบอักษรไทย
[พื้นขี้หม่า]
ความหมาย

น.ใต้ถุนบ้านบริเวณที่มีน้ำครำขังอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๊นขี้หม่า (พื้นฯขี้ห่มฯา)