หน้าหลัก
ปื๊นกะล่าง
พื้นฯกล่างฯ
[พื้นกะล่าง]

น.ใต้ถุนบ้าน; ปื๊นตะล่าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื๊นกะล่าง (พื้นฯกล่างฯ)