หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปืนดอก
อักษรล้านนา
พืนฯดอฯก
เทียบอักษรไทย
[พืนดอก]
ความหมาย

น.วันอันดับที่ ๓ ในระบบวันเก้าก๋อง ดู...วันเก้าก๋อง ในภาคผนวก ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปืนดอก (พืนฯดอฯก)