หน้าหลัก
ปืดป้าย
ปืดฯ
[ปืดป้าย]

ก.เปิดป้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปืดป้าย (ปืดฯ)