หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปื
อักษรล้านนา
พื
เทียบอักษรไทย
[พื]
ความหมาย

ก๑.ขว้าง,ร่อน,ปา,ทิ้ง อย่าง ก๋ำปื - โยนทิ้ง; ก๒.กระพือ อย่าง นกปืปีก - นกกระพือปีก; ก๓.คลี่ออก,แผ่ออก,ขยายออก อย่าง ไก่ปืฅอ - ไก่แผ่แผงคอ; งูเห่าปืฅอ - งูเห่าแผ่แม่เบี้ย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปื (พื)