หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปึ๋งลูกโป่ง
อักษรล้านนา
ปึงฯลูกโป่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปึงลูกโป่ง]
ความหมาย

ก.เป่าลูกโป่งให้พอง; อู่ลูกโป่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ๋งลูกโป่ง (ปึงฯลูกโป่฿งฯ)