หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปึ๋ง
อักษรล้านนา
ปึงฯ
เทียบอักษรไทย
[ปึง]
ความหมาย

ก.เป่าลมให้พอง; อู่ลม ก็ว่า ล.ลักษณะนามเรียกกองขี้ขนาดใหญ่อย่างขี้วัวขี้ควายว่า ปึ๋ง เช่น ขี้งัวสามปึ๋ง - ขี้วัวสามกอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ๋ง (ปึงฯ)