หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปึ๊บ
อักษรล้านนา
พึบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[พึบ]
ความหมาย

ดู...ปึ๋ก น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ๊บ (พึบฯฯ)