หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปึ๊งผ้าต้วบ
อักษรล้านนา
พึ้งฯผ้าทวฯบ
เทียบอักษรไทย
[พึ้งผ้าทวบ]
ความหมาย

ก.เปิดกระชากผ้าห่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ๊งผ้าต้วบ (พึ้งฯผ้าทวฯบ)