หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปึ๊งปั๊ดปา
อักษรล้านนา
พึ้งฯพัดฯพา
เทียบอักษรไทย
[พึ้งพัดพา]
ความหมาย

ดู...ปึ๊งปา

ออกเสียงล้านนา
ปึ๊งปา
อักษรล้านนา
พึ้งฯพา
เทียบอักษรไทย
[พึ้งพา]
ความหมาย

ก.ลมกระโชกอย่างแรง พัดพาเอาสิ่งของทั้งเล็กและใหญ่ปลิวว่อน ต้นไม้หักโค่นล้มระเนระนาด สังกะสีมุงหลังคาปลิวว่อน; ปึ๊งปั๊ดปา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ๊งปั๊ดปา (พึ้งฯพัดฯพา)