หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปึ๊งปั้ง
อักษรล้านนา
พึ้งฯพั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[พึ้งพั้ง]
ความหมาย

ว.อารมณ์ฉุนเฉียว,ผลุนผลัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ๊งปั้ง (พึ้งฯพั้งฯ)