หน้าหลัก
ปึ้ดเขียด
พึดฯขยฯด
[พึดเขียด]

ก.อาการที่เปิดดันยกก้อนหิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ้ดเขียด (พึดฯขยฯด)