หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปึ้ดเขียด
อักษรล้านนา
พึดฯขยฯด
เทียบอักษรไทย
[พึดเขียด]
ความหมาย

ก.อาการที่เปิดดันยกก้อนหิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ้ดเขียด (พึดฯขยฯด)