หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปึ้ง
อักษรล้านนา
พึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[พึ่ง]
ความหมาย

น.อ้วน,อวบ,พอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ้ง (พึ่งฯ)