หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปึ่ง
อักษรล้านนา
ปึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปึ่ง]
ความหมาย

ว๑.กว้าง,ใหญ่ (ใช้กับรูหรือโพรงทุกชนิด) ว๒.เป่าลม; ปึ๋ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ่ง (ปึ่งฯ)