หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี๋ใหม่เมือง
อักษรล้านนา
ปีให่มฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ปีใหม่เมือง]
ความหมาย

น.สงกรานต์ - เทศกาลขึ้นปีใหม่อย่างเก่าของไทยกำหนดตามการนับแบบสุริยคติ เมื่อดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราษีเมษ ส่วนมากตรงกับวันที่๑๓ -๑๕ เมษายนของทุกปี (ราชการ กำหนดวันที่๑๓ -๑๕ เมษายน)วันที่ ๑๓ เป็นวันสังขานต์ล่อง - วันมหาสงกรานต์,วันที่ ๑๔ เป็นวันเน่า - วันเนา,วันที่ ๑๕ เป็นวันพญาวัน - วันเถลิงศก. บางปีอาจจะไม่ตรงกับวันที่ ๑๓ - ๑๕ ดูได้จากปฏิทินล้านนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋ใหม่เมือง (ปีให่มฯเมิอฯง)