หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี๋ใน
อักษรล้านนา
ปีไน
เทียบอักษรไทย
[ปีใน]
ความหมาย

น.ปีที่ถัดจากปีหน้า

ออกเสียงล้านนา
ปี๋ใน
อักษรล้านนา
ปีลฯไน
เทียบอักษรไทย
[ปลีใน]
ความหมาย

น.หัวปลีที่ยังไม่โผล่จากต้นกล้วย ใช้เป็นอาหารได้เนื้อของปลีมาก แต่ไม่มีโอกาสด้กินผลของกล้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋ใน (ปีลฯไน)