หน้าหลัก
ปี๋ใน
ปีไน
[ปีใน]

น.ปีที่ถัดจากปีหน้า

ปี๋ใน
ปีลฯไน
[ปลีใน]

น.หัวปลีที่ยังไม่โผล่จากต้นกล้วย ใช้เป็นอาหารได้เนื้อของปลีมาก แต่ไม่มีโอกาสด้กินผลของกล้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋ใน (ปีลฯไน)