หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี๋ยอด
อักษรล้านนา
ปีลฯยอฯด
เทียบอักษรไทย
[ปลียอด]
ความหมาย

น.ยอดเจดีย์หรือยอดมณฑปเหนือปล้องไฉนหรือบัวกลุ่มขึ้นไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋ยอด (ปีลฯยอฯด)