หน้าหลัก
ปี๋ยอด
ปีลฯยอฯด
[ปลียอด]

น.ยอดเจดีย์หรือยอดมณฑปเหนือปล้องไฉนหรือบัวกลุ่มขึ้นไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋ยอด (ปีลฯยอฯด)