หน้าหลัก
ปี๋
ปี
[ปี]

น.ปี - ระยะเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ๑ รอบ เป็นเวลา ๑๒ เดือน ตามสุริยคติ ราว ๓๖๕ วัน

ปี๋
ปีลฯ
[ปลี]

น.ปลี - ช่อดอกของพืชบางชนิดที่ยังไม่บานมีใบประดับหุ้มอยู่เช่น ปลีกล้วย ปลีตาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๋ (ปีลฯ)