หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปี๊ไฟ
อักษรล้านนา
พี้ไฟ
เทียบอักษรไทย
[พี้ไฟ]
ความหมาย

น.หมัดไฟ - สะเก็ดไฟที่กระเด็นออกจากกองไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๊ไฟ (พี้ไฟ)