หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี้หนาน
อักษรล้านนา
พี่หนฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[พี่หนาน]
ความหมาย

น.คำที่ผู้มีอายุน้อยกว่าใช้น้ำหน้าชื่อผู้ที่สึกจากพระภิกษุ; ดู...น้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี้หนาน (พี่หนฯานฯ)