หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี้ยิง
อักษรล้านนา
พี่ยิงฯ
เทียบอักษรไทย
[พี่ยิง]
ความหมาย

ดู...ปี้ไป๊

ออกเสียงล้านนา
ปี้ไป๊
อักษรล้านนา
พี่ไภ้
เทียบอักษรไทย
[พี่ไภ้]
ความหมาย

น.พี่สะใภ้; ไป๊,ปี้ยิง,ยิง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี้ยิง (พี่ยิงฯ)