หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี้น้อย
อักษรล้านนา
พี่น้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[พี่น้อย]
ความหมาย

น.คำที่ผู้มีอายุน้อยกว่า ใช้น้ำหน้าชื่อผู้ที่สึกจากสามเณร; ดู...น้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี้น้อย (พี่น้อฯยฯ)