หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี้จาย
อักษรล้านนา
พี่ชายฯ
เทียบอักษรไทย
[พี่ชาย]
ความหมาย

น.พี่เขย; จาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี้จาย (พี่ชายฯ)