หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี้กั๋นน้องกั๋น
อักษรล้านนา
พี่กันฯน้อฯงกันฯ
เทียบอักษรไทย
[พี่กันน้องกัน]
ความหมาย

น.พี่น้องกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี้กั๋นน้องกั๋น (พี่กันฯน้อฯงกันฯ)